top of page

Canon Avrupa, Küresel Eko-Etiketleme Ağı'na katıldı
Canon Avrupa, Küresel Eko-Etiketleme Ağı'na katıldı

Küresel Eko-Etiketleme Ağı’nın (Global Ecolabelling Network) yeni üyesi olan Canon; bir ürünün yaşam döngüsü boyunca tüm çevresel etki olasılıklarını dikkate alan sertifikalandırılabilir etiketlerin yaygınlaştırılması girişimlerinde kararlı şirketler arasında yer alacak.

 

Ekolojik etiketleme için küresel ölçütleri belirleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Küresel Eko-Etiketleme Ağı; hükümetlerin ve işletmelerin sürdürülebilirlikle ilgili net bilgilere ulaşmasını ve karar alma süreçlerini kolaylaştırmayı, çevresel taahhütlerde sahteciliğin önüne geçmeyi ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler için küresel pazarı canlandırmayı amaçlıyor. 

Eko-etiketleme, dünya çapında uygulanan gönüllü bir çevresel performans belgelendirme ve etiketleme yöntemi olarak belirli bir kategoride çevresel açıdan tercih edilebilir olduğu kanıtlanmış ürün veya hizmetleri tanımlıyor. Bu Ağın üyeleri, bilimsel standartlara göre onaylanmış ve ISO 14024:2018 Çevre Etiketleri ve Deklarasyonları uyarınca Tip 1 statüsüne ulaşmış eko-etiketlere sahip oluyor. 

 

Canon Avrupa, Kıdemli Sürdürülebilirlik Operasyonları Müdürü Craig Woodburn: “Canon Avrupa’nın Küresel Eko-Etiketleme Ağı'na üye olarak kabul edilmesinden gurur duyuyoruz. Şirket olarak küresel çapta çevreyi korumaya kararlıyız. Bu akreditasyonun, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolundaki çabalarımıza güç kazandırmasından ve aynı zamanda ürünlerimizde sorumlu davranıp uyumlu olmamızı sağlamasından memnuniyet duyuyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi. 


Küresel Eko-Etiketleme Ağı Sekretaryası, Kate Harris ise: "Küresel Eko-Etiketleme Ağı olarak, Canon Avrupa’nın aramıza katılmasından heyecan duyuyoruz. Sürdürülebilirlik amaçları doğrultusunda çözümleri ve en iyi uygulamaları optimize etmek üzere üretimden sertifikasyona kadar tedarik zincirlerinin tamamının birlikte çalışmasını gerektiren kritik bir dönemdeyiz. Canon ile birlikte çalışarak, ürünlerin her satın alımda insanlara ve dünyaya fayda sağlamasına yönelik fırsatları ve zorlukları daha iyi anlamak istiyoruz. Liderliği ve kararlılığı için Canon Avrupa’ya bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.


Canon Avrupa, Küresel Eko-Etiketleme Ağı’nın kurumsal bir üyesi olarak şeffaf çevresel liderlik kriterlerini karşıladığı bağımsız olarak belirlenen ürün veya hizmetler için tarafsız bir üçüncü birimin onayladığı güvenilir etiketler sunmaya hazırlanıyor. Bu süreç, yaşam döngüsü değerlendirmelerinin yanı sıra çok sayıda çevre ve sağlık ile bağlantılı unsura dayalı olarak işliyor. Bu unsurlar toksisite, hava kalitesi, enerji ve su kullanımı, geri dönüştürülebilirlik, doğal kaynakların kullanımı ve diğer ilgili alanları içerebiliyor. 

Commentaires


bottom of page