top of page

Mondi Group Beşinci Yıllık eTicaret Raporunun Paketini Açıyor! 

 Mondi Group Beşinci Yıllık eTicaret Raporunun Paketini Açıyor!

 

· Tüketicilerin neredeyse yarısı geçen yıl sosyal ticaret yoluyla alışveriş yaptı

·  Alışveriş yapanların mağazaya geri dönmesi veya harcamaları kısması nedeniyle alışveriş sıklığının düşmesine rağmen, alışveriş yapanların dörtte biri haftada en az bir kez internetten alışveriş yapıyor

·  Moda, çevrimiçi alışverişlerde hala bir numara; Y kuşağının ürün sektörleri genelinde satın alma olasılığı daha yüksek

 

 

26 Mart 2024 – Sürdürülebilir ambalaj ve kağıt alanında küresel bir lider olan Mondi, bugün, eTicaret ile ilgili genel eğilimleri, analizleri ve müşteri tutumunu ele alan ve ambalajın tüm deneyimi nasıl etkilediğini ayrıntılarıyla anlatan beşinci yıllık eTicaret raporunun sonuçlarını açıkladı.


Bu yıl anket çevrimiçi olarak 2023'ün son çeyreğinde gerçekleştirildi ve 6.000 tüketicinin görüşlerini içeriyor. Çalışma ve sonuçta ortaya çıkan rapor, eTicaret markalarına tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama konusunda önemli bilgiler sağlama arzusuna dayanmakta.

Bu son rapor aynı zamanda Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Polonya, İsveç ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu altı büyük pazara ilişkin ülkeye özgü sonuçları da içeriyor.

 

Mondi Group eTicaret direktörü Nedim Nisic, "Harcama alışkanlıklarına, alışveriş sıklığına, sosyal ticaret kullanımına, geri dönüşüm ve yeniden kullanıma ilişkin davranışlara ışık tutmak için ambalaj trendlerinden daha fazlasını paylaşma ihtiyacı hissettik" diyor. “Sonuç, yalnızca tüketicinin ambalaj taleplerini karşılamaya çalışanlar için değil, deneyimin tamamını etkilemeye çalışan her eTicaret şirketi için yararlı bir veri hazinesi oldu. Ayrıca tüketici beklentilerini ve sürdürülebilirlik çabalarını karşılamak için ambalaj endüstrisi, eTicaret platformları ve diğer önemli paydaşlar arasındaki iş birliğini teşvik etmek istedik."

 

Ortaya çıkan trendler ve daha yeni içgörüler arasında nesiller boyunca sosyal ticaret, yeniden ticaret ve sürdürülebilirlik hareketleri etrafında olup bitenler yer alıyor.

Rapor genel olarak dört temel alanı ele alıyor: Tüketicinin çevrimiçi alışveriş davranışı, ambalajlama ve kutudan çıkarma deneyimlerine yönelik tutumlar, geri dönüşüm ve yeniden kullanıma yönelik algılar ve davranışlar ve eTicaret ambalajının geleceği.


 Türkiye’ye dair öne çıkan verilerden bazıları:

•  Enflasyon nedeniyle Türk tüketicilerin üçte birinden fazlası (%36) internetten daha fazla alışveriş yapıyor

•  Sosyal medyadan alışveriş yaygınlığının en yüksek olduğu Türkiye, tüketicilerin %60'ının geçtiğimiz yıl sosyal medya aracılığıyla alışveriş yaptığını söylediği yer. Bunun için en 

fazla tercih edilen sosyal kanal Instagram oldu, katılımcıların %78'i bu kanal aracılığıyla alışveriş yaptığını belirtti.

•  Ambalajın sürdürülebilirliği konusunda en tutkulu olan Türk tüketiciler oldu. %91'i bunun önemli veya çok önemli olduğunu belirtti.

 

 Sosyal Ticaret davranışı önemli miktarda satın alma işlemi yaratıyor

Tüketicilerin neredeyse yarısı (%44) son 12 ay içinde sosyal ticaret yoluyla alışveriş yaptı; satınalmaların çoğunluğunu Facebook ve Instagram oluştururken, TikTok %20'lik bir oranla yer aldı. Bu trend, ağırlıklı olarak modaya harcama yapan Y kuşağı ve Z kuşağı arasında özellikle güçlü. Genç grup son 12 ayda paralarının çoğunu moda ürünlerine (yaklaşık %60) harcadı; kozmetik, bakım, spor ve eğlence, teknoloji ve ev eşyalarının toplamı ise %30-40 arasında yer alıyor.

 

 Çevrimiçi alışverişin genel sıklığında azalma ve X kuşağının en iyi fiyatı araması

Ekonomik kısıtlamalar nedeniyle alışveriş sıklığındaki düşüşe rağmen tüketicilerin %38'i daha iyi fiyat ve değer arayışının etkisiyle online alışveriş alışkanlıklarını sürdürüyor. Çevrimiçi alışveriş sıklığı 2023'te biraz düştü. Düşüşün nedenleri arasında muhtemelen satın alma davranışlarının salgın öncesi haline dönmesiyle alışveriş yapanların mağazaları tercih etmesi ve tüketicinin artan hayat pahalılığı nedeniyle masrafları azaltmak adına daha az harcama yapması olabilir. Buna rağmen tüketici düzenli olarak internetten alışveriş yapmaya devam ediyor ve dörtte biri bunu haftada en az bir kez yapıyor. Çevrimiçi alışverişin zaman kazandıran ve eve teslimat kolaylığı tüm gruplar için özellikle çekici ve X kuşağının diğer nesillerle karşılaştırıldığında maliyet konusunda en bilinçli nesil olduğu biliniyor.

 

Nisic şunları ekledi: "Bu anket, sosyal ticaretin daha yaygın hale geldiğini ve modanın büyümede bir itici güç olduğunu gösteriyor. Çevrimiçi perakendecilerin ağırlıklı olarak dijital alışveriş deneyimine odaklandığını ve sosyal medya kanallarında kusursuz bir deneyimin ileriye dönük bir zorunluluk olduğunu görüyoruz."

Ambalaj kalitesi ve geri dönüştürülebilirlik, satın alma kararında temel faktörler; peki iade masraflarını kim üstleniyor?

Müşteriler ambalaj kalitesine ve çevre dostu olmasına öncelik veriyor. %88'i koruyucu ambalaj değer verirken, büyük bir kısmı da geri dönüştürülebilirliğin önemli olduğunu düşünüyor. Türk tüketicilerin yeniden kapatılabilir ambalajlara yüksek talep göstermesi gibi bölgesel farklılıklar mevcut. Yeniden ticaret pazarlarının büyümesi, tüketicilerin yeniden kullanılabilir ambalajlara yönelik tercihini gösteriyor; bu da eTicaret perakendecilerinin satın alma sonrası davranışları dikkate alması ve döngüsel ekonomideki sürdürülebilirlik taleplerine uyum sağlaması gerektiği anlamına geliyor. Geleneksel olarak, satın almaları teşvik etmek için iadeler ücretsiz olarak ilerliyordu. Artan maliyetler ve ilgili sürdürülebilirlik sorunları arttıkça, ankete katılanların %39'u iadeler için ödeme yapmak istemediklerini söylüyor; ancak Y kuşağı ve Z kuşağının çoğu bu maliyeti üstlenmeyi kabul ediyor.

 

 

Ambalajın beklentileri karşılamaması durumunda ankete katılanların neredeyse yarısı bir markadan tekrar alışveriş yapmayacak

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sadece bir paketi açmak yerine kutuyu açma konseptiyle büyüyen kuşaklar olduğu göz önüne alındığında, kutu açma deneyiminde paketlemenin önemine en yüksek oranı verenler yine Y kuşağı ve Z kuşağı olarak yer aldı. (üçte ikiyle (%66). Z kuşağının %65'i bunu önemli veya çok önemli olarak değerlendirirken, Boomer kuşağının yalnızca %46'sı bunu önemli veya çok önemli olarak değerlendiriyor. Olumsuz bir kutu açma deneyiminde, aşırı paketlemenin en çok dile getirilen şikayet olduğu, neredeyse yarısının (%47) bu sebeple tekrar satın almayı tercih etmeyeceğini söylediği görülüyor. Karşılaştırıldığında, %45'i ambalajı geri dönüştürülmesi zor olan bir markadan bir daha alışveriş yapmayacaklarını söylüyor.

Genel olarak, kağıt kalitesinden, koruma özelliklerinden veya genel kutu açma deneyiminden ödün vermeden sürdürülebilirliğe ve çevre dostu ambalajlamaya önemli ölçüde odaklanılmakta. Rapor, tüketicilerin yaklaşık %60'ının yakın gelecekte kompostlanabilir veya geri dönüştürülebilir ambalaj beklediğini öne sürüyor.

 

 

Comments


bottom of page