top of page

Ricoh 

 

Ricoh, IDC MarketScape “Dünya Çapında Sürdürülebilirlik Programları ve Hizmetleri Değerlendirmesinde” Lider Olarak Seçildi.

 

LONDRA, 9 Ocak 2024 – Ricoh bugün, “IDC MarketScape” Dünya Çapında Sürdürülebilirlik Programları ve Hizmetleri Basılı Kopya 2023 Satıcı Değerlendirmesinde” Lider seçildiğini duyurdu. (Belge # US49892223, Aralık 2023). IDC' nin bu çalışması, küresel basılı kopya sağlayıcılarının sürdürülebilirlik programlarını ve hizmetlerini değerlendirerek, tüm bu başlıkların güçlü yönlerini ve zorluklarını belirliyor.

 

IDC MarketScape, Ricoh'un 1946 yılında, kurucusu Kiyoshi Ichimura tarafından oluşturulan, Ricoh'un “Kurucu İlkelerine” dayanan ve bir öncelik olan çevresel sürdürülebilirliğe olan uzun süreli bağlılığının Lider konumunu belirleyen önemli bir farklılaştırıcı olduğunu belirterek şöyle diyor: "Ricoh, onlarca yıl önce çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmeye yönelik kurumsal bir sorumluluğu kabul etmişti. Ricoh 1976 yılında Çevresel Teşvik Bölümü adında bir şirket kurdu. Bu şirket, iş ve operasyonları boyunca sürdürülebilirliği artırmaya odaklanmaya devam ederken, müşterilerin karbon ayak izini ve çevresel etkileri azaltmalarına yardımcı olacak yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyor."

 

IDC Ricoh' u emisyonların azaltılması, portföy genelinde sürdürülebilirlik, yeniden kullanım ve geri dönüşüm, yönetilen baskı ve otomasyon hizmetlerinde belirlenen güçlü yönlerle sürdürülebilirlik bağlamındaki operasyonları, ürünleri, iş modelini, hizmetleri, kurumsal stratejileri, yönetişim/risk/uyumluluk önlemleri açısından değerlendirdi.

 

IDC Görüntüleme, Baskı ve Belge Çözümleri Araştırma Başkan Yardımcısı Robert Palmer şöyle konuştu: "Değerlendirmemiz boyunca Ricoh, sürekli olarak çevre yönetimine olan köklü bağlılığını gösterdi. Operasyonlarında sürdürülebilirliğe öncelik verme konusundaki kapsamlı geçmişinde de bu bağlılık açıkça görülüyor. Ricoh'un Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyumu ve 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji kullanımına ulaşma taahhüdü ile karakterize edilen sera gazı emisyonlarını azaltmaya, müşteriler arasında yeniden kullanımı ve geri dönüşümü teşvik etmeye ve özellikle çevre korumayı işinin her yönüne kusursuz bir şekilde entegre etmeye yönelik eylemleri takdire şayan."

 

Ricoh, sürdürülebilirlik alanında zengin mirasını temel alarak inşaa ettiği dijital hizmetlerinin “Lider” olarak tanımlanmasında çok önemli bir rol oynadığına inanıyor. Hibrit ve uzaktan çalışma tarzları kurumsal dünyayı yeniden tanımlarken Ricoh, yönetimli baskı hizmetlerinin yanı sıra şirketin işletmeler için sürdürülebilirliği desteklediğine inandığı dijital hizmet ve çözümlere de yatırım yapmaya devam ediyor. IDC MarketScape şunu belirtiyor: "Ricoh'un Yönetimli Baskı ve Otomasyon Hizmetleri, işletmelerin verimliliği artırmak, maliyeti azaltmak, güvenliği ve sürdürülebilirliği artırmak için baskı altyapısını optimize etmesine yardımcı oluyor." MarketScape Ricoh'un ürettiği her ürünün veya sunduğu hizmetin, sürdürülebilir iş uygulamalarını destekleyen özelliklere veya yeteneklere sahip olduğunu vurguluyor. Raporda ayrıca şunlar belirtiliyor: "Ricoh hibrit çalışma modelini daha iyi etkinleştirmek için ortak arayan sağlayıcıların ilk akla gelecek firmalar listesinde yer almalıdır. Ricoh, esnek çalışma ortamları için iş birliğini, yaratıcılığı ve üretkenliği kolaylaştırmaya yardımcı olacak araçlara ve uzmanlığa sahiptir. Bu da şirketlerin çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olabilir."

 

Ricoh Company Ltd.  ESG ve Risk Yönetiminden Sorumlu Kurumsal Yetkili Mikako Suzuki, şunları söyledi: "45 yılı aşkın bir süre önce, dünyanın kendini yenileme ve doğal yeteneklerini korumasının ne kadar önemli olduğunun farkına vardık ve tüm Ricoh Grubu’nun her iş kararının ana merkezine öncelikli olarak çevremizin sürdürülebilirliğini koyması sözünü verdik. Küresel bir ortamda kurumsal vatandaş olarak, iş dünyası ile çevre arasında uyum yaratmak amacıyla döngüsel ekonomi kapsamında gerçekleştirdiğimiz eylemlerin, bizi gerçek anlamda sürdürülebilir ve sıfır karbonlu bir topluma ulaşmaya yönlendirdiğine inanıyoruz. IDC MarketScape'teki “Lider” konumumuzu, çabalarımızın bir takdiri olarak görüyor ve buna çok değer veriyoruz."

 

Ricoh, başarı arayışının çevre pahasına olmaması gerektiğine inanıyor ve yönetim faaliyetlerini sürdürülebilir iş uygulamalarıyla uyumlu hale getirmek için müşteriler ve tedarikçileriyle yakın işbirliği yapıyor. Örnekler arasında, minimum çevresel etkiye sahip ham madde ve bileşenlerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesini sağlayan grup çapındaki Green Procurement Standards (Yeşil Tedarik Standartları) ve görüntüleme ekipmanlarının parçalarından, sarf malzemelerinin sağlıklı bir şekilde geri dönüştürülmesine kadar olanak tanıyan takeback programs (geri alma) programlarının işletilmesi de yer almaktadır.

 

 

 

 

 

Comments


bottom of page